Senast publicerat 04-04-2022 14:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 43/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Stadfäst
21.05.2021
Författningssamlingen
421/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 9 och 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
21.05.2021
Författningssamlingen
422/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 a kap. 13 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
21.05.2021
Författningssamlingen
423/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Stadfäst
21.05.2021
Författningssamlingen
424/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.03.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareMeri PensamoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2021.

Första behandlingen

04.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 43/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 43/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2021
Behandlingen avslutad28.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sysselsättning (tillstånd)kommunerarbets- och näringsbyråerförsökarbetskraftstjänsterutkomstskydd för arbetslösaarbetssökningarbetssökandekostnaderersättningarändringssökandekunduppgifter