Senast publicerat 05-08-2022 13:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel
Stadfäst
22.06.2022
Författningssamlingen
477/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.04.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigEleonoora  Eilittä Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2022.

Första behandlingen

31.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.06.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.04.2022
Behandlingen avslutad25.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utsläppshandelväxthusgaserEU-förordningarbiobränslenbioenergihållbarhet (resistens)Europeiska unionen