Senast publicerat 23-08-2016 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 5/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens svar
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
10.07.2015
Författningssamlingen
857/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.05.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerLaura RätyStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2015
Det meddelades i plenum att propositionen lämnats.

Remissdebatt

19.05.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

24.06.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2015.

Första behandlingen

25.06.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 5/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.06.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.06.2015
Riksdagens svar.
01.07.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat17.06.2015
Behandlingen avslutad24.06.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaäldre arbetstagarearbetslöshetspenningarbetslöshetskassorrätt till informationskatteförvaltningFolkpensionsanstalten