Senast publicerat 22-10-2020 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Andra tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen
802/2019
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.06.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredragandebudgetrådPetri SyrjänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

25.06.2019
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019.

Enda behandlingen

27.06.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

28.06.2019
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 5/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2019.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.06.2019
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

28.06.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat26.06.2019
Behandlingen avslutad26.06.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterstatsskuldministrarsocial- och hälsovårdsreformyrkesinriktad utbildningtrafiklederutkomstskyddTilläggsbudgetar