Senast publicerat 21-10-2021 13:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 51/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
794/2021
Fördragsserien
68/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
Författningssamlingen
884/2021
Fördragsserien
69/2021
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådMaria Guseff Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 51/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

patentdomstolarinternationella överenskommelserprivilegier (särskilda rättigheter)verksamhetslokalerarkivhandlingarskattefrihetdomare (juridik)registratorskontorpersonalEnhetlig patentdomstol