Senast publicerat 11-03-2022 11:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 55/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
730/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJaana VehmaskoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.

Första behandlingen

29.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2020
Behandlingen avslutad23.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

informationssökningssystemregisterbankkontonbetalningsrörelsepenningtvättövervakninginformationsplikt