Senast publicerat 03-01-2022 15:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 56/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
518/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
519/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
520/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020Undertecknarevetenskaps- och kulturministerHanna KosonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådMaiju TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2020.

Första behandlingen

03.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 56/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 56/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.05.2020
Behandlingen avslutad28.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

yrkesexaminabehörighetdirektivduglighethälsovårdspersonalspecialläkarespecialtandläkaresjukskötareEU-ländererkännande av skuldförseelserarbetspraktikEuropeiska unionenEuropeiska kommission