Senast publicerat 20-12-2016 12:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 58/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Tobakslag
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
549/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

20.04.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.

Första behandlingen

15.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2-10 i proposition RP 15/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 15/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

22.04.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.

Första behandlingen

15.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2-10 i proposition RP 15/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 15/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat19.04.2016
Behandlingen avslutad02.06.2016
Behandlingen avslutad02.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tobaksrökningrökfrihetfärdmedelbarnungdomaråldersgränserpersonbilartobak