Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 63/2019 rd

Senast publicerat 03-03-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 63/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1553/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.10.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredragandekonsultativ tjänstemanJarmo Huotari Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.

Första behandlingen

10.12.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

16.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.11.2019
Behandlingen avslutad05.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förvaltningfonderförvaltningsrådmedlemmarval (kognition)regeringarsakkunskapministerierSitra