Senast publicerat 19-12-2019 15:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 64/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av räddningslagen
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1078/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum09.05.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi Rajaniemi Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.05.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018.

Första behandlingen

06.11.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

07.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 64/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 64/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat17.05.2018
Behandlingen avslutad24.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

räddningsväsenräddningsverksotningeldstäderrökkanalersotareyrkesexaminabrandsäkerhetövervakningpriser