Senast publicerat 02-11-2021 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 III tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
381/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.05.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådAnnika KlimenkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

13.05.2020
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 18-22/2020 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.5.2020.

Enda behandlingen

25.05.2020
Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 66/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 18-22/2020 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 61/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.05.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.05.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat13.05.2020
Behandlingen avslutad25.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeteraktiebolagstatsbolagcoronavirussmittsamma sjukdomarutkomstskydd för arbetslösastatsgarantirestaurangervaccintillämpningsprogramTilläggsbudgetarSysselsättningsfonden