Direkt till innehållet

RP 68/2020 rd

Senast publicerat 25-08-2020 16:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 68/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
635/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
636/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.05.2020UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerMika LintiläFöredraganderegeringsrådArto  RajalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2020.

Första behandlingen

17.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget lagförslagen i proposition HE nnn/vvvv vp och med grund i lagmotion HE nnn/vvvv vp enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp förkastas.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget lagförslagen i lagmotion lagmotionerna LA nnn/vvvv vp förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 68/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.06.2020
Behandlingen avslutad17.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

naturgasnaturgasnätenergimarknadeninre marknaddirektivrörledningartredjeländerEU-länderenergiöverföringEuropeiska unionen