Senast publicerat 14-09-2022 10:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 68/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 II tilläggsbudgeten för 2021
Författningssamlingen
445/2021
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.04.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetchefSami  YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2021.

Enda behandlingen

26.05.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 68/2021 rd och den kompletterande propositionen RP 83/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.05.2021
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

31.05.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad25.05.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgetercoronavirussmittsamma sjukdomarhändelser och evenemangmervärdesskattsaker (föremål)kosthållsbranschenTilläggsbudgetar