Senast publicerat 20-03-2017 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 7/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Domstolslag
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
673/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om domstolspraktik
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
674/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om nämndemän vid tingsrätterna
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
675/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
676/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
677/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.07.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.07.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2016
Behandlingen avslutad15.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

domstolarunderrätterspecialdomstolarförvaltningsdomstolar (domstolar)hovrätterdomarejustitierådorganisationförvaltningÅlandbeslutanderättassessorertidsbegränsningcheferoavhängigheträttskipningexpertertjänstemänHögsta förvaltningsdomstolenHögsta domstolen