Senast publicerat 20-04-2017 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 70/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av barnbidragslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1661/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om underhållsstöd
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1662/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

20.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.

Första behandlingen

08.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat21.10.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

barnbidragindex (jämförelsetal)underhållsstödutsatt tidkalkylerSocial- och hälsovårdsministerietFolkpensionsanstalten