Senast publicerat 05-07-2021 12:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 71/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
669/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
670/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av fartygsregisterlagen
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
671/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
672/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om marin utrustning
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
673/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.04.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigLaura SarlinStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.

Första behandlingen

09.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 71/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 71/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad07.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjöfartmiljöskyddavfallEuropeiska unionen