Senast publicerat 07-01-2022 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 73/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
31.05.2021
Författningssamlingen
446/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
31.05.2021
Författningssamlingen
447/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.04.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa KatajamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad25.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusnäringsställeninomhusutrymmenpersontrafikbegränsningaröppethållninghygienkunderövervakningändringssökande