Senast publicerat 17-02-2017 17:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 76/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1707/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 76/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 76/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

universitetapotekersättningarsamfundsskattApoteksavgift