Senast publicerat 16-09-2022 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
252/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
253/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådMika  SaariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.

Första behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad11.03.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

lantbrukjordbruksstödrenskötsel (ekonomi)naturnäringarlånkapitalstatsgarantiinvesteringar