Direkt till innehållet

RP 80/2020 rd

Senast publicerat 10-07-2020 12:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
553/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
554/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
555/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.05.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareTuija MetsävainioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2020.

Första behandlingen

17.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.06.2020
Behandlingen avslutad17.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

medicinerlagringtillgångcoronavirussmittsamma sjukdomarundantagstillståndbegränsningarpartihandlareapotekanmälningsplikthälso- och sjukvårdapparaterkravenlighetSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet