Senast publicerat 17-03-2023 11:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 81/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 II tilläggsbudgeten för 2022
Författningssamlingen
511/2022
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefMika NiemeläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2022.

Enda behandlingen

27.06.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

28.06.2022
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2022 i proposition RP 81/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2022. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.06.2022
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

28.06.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.06.2022
Behandlingen avslutad21.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgetersanktionerutrikeshandelförsvarspolitikcybersäkerhetTilläggsbudgetar