Senast publicerat 30-01-2020 09:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 86/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
317/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 25 § i fordonslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 34 § i lagen om mätinstrument
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.06.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefLaura EiroStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.

Första behandlingen

05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 86/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2.-4. i proposition RP 86/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 86/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 2.-4. i proposition RP 86/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.06.2018
Behandlingen avslutad31.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fordonbesiktningkoncessionerfordonsklasserbesiktningsmänvidareutbildningvitemätinstrumentTransport- och kommunikationsverket