Senast publicerat 22-03-2018 15:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 9/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
473/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
474/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
475/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.02.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.

Första behandlingen

24.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.03.2017
Behandlingen avslutad19.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fordonbesiktningdirektivfel (defekt)bristergodkännandeavslagintygregistreringoavhängighetEuropeiska unionenTrafiksäkerhetsverket