Senast publicerat 05-07-2021 13:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 92/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
667/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2021UndertecknareundervisningsministerJussi SaramoUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådPiritta Sirvio Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.

Första behandlingen

10.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.06.2021
Behandlingen avslutad09.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

yrkesutbildningyrkesprovstuderandeyrkesskicklighetinlärning i arbetecoronavirussmittsamma sjukdomaryrkesexamina