Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 12/2020 rd

Senast publicerat 25-06-2020 00:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 12/2020 rd

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

30.04.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord