Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 33/2020 rd

Senast publicerat 30-07-2020 00:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 33/2020 rd

BILAGA förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

04.06.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord