Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 39/2020 rd

Senast publicerat 31-07-2020 00:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 39/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

05.06.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord