Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 40/2020 rd

Senast publicerat 05-09-2020 00:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 40/2020 rd

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

10.06.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument