Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 52/2020 rd

Senast publicerat 13-08-2020 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 52/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

11.08.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord