Senast publicerat 11-01-2022 12:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 1/2015 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum29.05.2015Lämnats avstatsministerJuha SipiläStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

29.05.2015
sv_Valtioneuvoston tiedonannon antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Enda behandling

02.06.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet

Enda behandling

03.06.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet

Enda behandling

04.06.2015
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

04.06.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.06.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bioekonomidigitalisering (process)byråkratiförfattningarlagstiftningregeringsprogramekonomisk politiksysselsättningspolitikkonkurrenskraftutbildningspolitikhälso- och sjukvård