Senast publicerat 16-11-2018 11:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 1/2017 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum15.06.2017Lämnats avstatsministerJuha SipiläStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

16.06.2017
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.

Enda behandling

19.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

20.06.2017
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

15.09.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringarregeringsprogramparlamentarismministrarSipilä Juha