Senast publicerat 20-08-2020 17:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 1/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum15.10.2018Lämnats avstatsministerJuha SipiläStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

16.10.2018
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.

Enda behandling

16.10.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

17.10.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Enda behandling

17.10.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.10.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sysselsättningspolitiksysselsättning (åtgärder)småföretag