Senast publicerat 19-02-2020 19:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 1/2019 rd

Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum06.06.2019Lämnats avstatsministerAntti RinneStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

07.06.2019
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.

Enda behandling

11.06.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandling

12.06.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

13.06.2019
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.06.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.06.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringsprogramklimatförändringarEU-politikrättsstatförsvarspolitiktrafiklederarbetsmarknadensocial servicehälsovårdstjänsterkulturungdomarmotionkommittéerägarpolitikoffentlig förvaltningRinne Antti