Senast publicerat 14-06-2021 11:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 2/2019 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum10.12.2019Lämnats avstatsministerSanna MarinStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

11.12.2019
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.

Enda behandling

16.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

17.12.2019
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.12.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringsprogramklimatförändringarEU-politikrättsstatförsvarspolitiktrafiklederarbetsmarknadensocial servicehälsovårdstjänsterkulturungdomarmotionägarpolitikoffentlig förvaltningMarin Sanna