Senast publicerat 12-08-2021 09:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2015 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.09.2015FöredragandeFinansministerietFöredragandebudgetchefHannu  MäkinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv_Valtioneuvoston selonteon antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till senast 23.10.2015.

Bordläggning av betänkandet

19.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015.

Enda behandlingen

24.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

25.11.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2015 rd.

Riksdagens skrivelse

26.11.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.11.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

08.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

11.03.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

21.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

21.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

23.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad16.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomistatsekonomifinanspolitikekonomisk politik