Senast publicerat 03-03-2020 17:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum04.07.2019FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådSari Annika RautioStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

04.09.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.09.2019
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

18.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019.

Enda behandlingen

22.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 1/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

25.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Irakkrishanteringutbildningsoldaterantiterrorisminternationell säkerhetFörenta nationerna