Senast publicerat 01-04-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum16.04.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami  YläoutinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.04.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

21.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 12.5.2020.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.6.2020.

Enda behandlingen

09.06.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

10.06.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

12.06.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

15.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2020
Behandlingen avslutad05.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentlig ekonomiekonomisk politikstatsekonomikommunal ekonomi