Senast publicerat 07-05-2021 12:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remissdebatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.04.2021FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietFöredragandekanslichefAnita  LehikoinenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2021
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utbildningspolitikvetenskapspolitikforskningsverksamhetutveckling (verksamhet)utbildningssystemsamhällspolitikyrkesutbildninghögskolepolitik