Senast publicerat 08-06-2022 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.04.2021FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietFöredragandekanslichefAnita  LehikoinenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2021
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

24.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022.

Enda behandlingen

29.03.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

30.03.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

05.04.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

06.04.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.05.2021
Behandlingen avslutad13.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utbildningspolitikvetenskapspolitikforskningsverksamhetutveckling (verksamhet)utbildningssystemsamhällspolitikyrkesutbildninghögskolepolitik