Senast publicerat 29-11-2022 10:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum13.04.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandestatssekreterare som kanslichefMatti AnttonenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

19.04.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.04.2022
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.05.2022
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.5.2022.

Enda behandlingen

17.05.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelser SRR 1/2022 rd och SRR 3/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2022
Behandlingen avslutad17.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utrikespolitiksäkerhetspolitikförsvarspolitikförsörjningsberedskapinre säkerhetcybersäkerhetkrishanteringbefolkningsskyddekonomisk politikgränssäkerhetinfrastrukturRysslandFörenta staterna (USA)StorbritannienNatoNordiska ländernaUkraina