Senast publicerat 30-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 10/2021 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum09.12.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådTarja KangaskorteStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

10.12.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.02.2022
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2022.

Enda behandlingen

08.06.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 10/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.06.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.06.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.02.2022
Behandlingen avslutad20.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

grundrättighetermänskliga rättigheterdemokratirättsstatjämlikhetjämställdhetkvinnans ställningminoriteterhållbar utvecklingdigitalisering (process)