Senast publicerat 03-02-2023 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 10/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum20.10.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandeöverdirektörJarkko LevasmaStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

21.10.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2022
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som förvaltningsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

digitalisering (process)dataekonomistrategierarbetskraftinfrastrukturföretagoffentlig serviceframtidkonkurrenskraft