Senast publicerat 01-02-2023 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum16.12.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandeenhetschefPetri KnapeStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

17.12.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. Dessutom kan underrättelsetillsynsutskottet lämna utlåtande till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2022
Behandlingen avslutad27.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

spaninglagstiftningnationell säkerhetlandets försvargrundlagarbefogenheterövervakningrättsskyddsamarbetebrottsbekämpning