Senast publicerat 03-02-2023 09:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 11/2022 rd

Statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeutrikesrådAnn-Sofie StudeStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.12.2022
Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.2.2023.

Enda behandlingen

02.02.2023
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 11/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.01.2023
Behandlingen avslutad26.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fri rörlighethindergränsområdennordiskt samarbeteföretagarbetskraftlagstiftninglagberedningresedokumentarbetsmarknadencoronavirussmittsamma sjukdomar