Senast publicerat 03-10-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum16.12.2021FöredragandeMiljöministerietFöredragandebostadsrådTommi LaantiStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

17.12.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.03.2022
Ärendet remitterades till miljöutskottet, som finansutskottet och revisionsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.09.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.9.2022.

Enda behandlingen

14.09.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.09.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 12/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.09.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.09.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.03.2022
Behandlingen avslutad21.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bostadspolitikbostadsmarknadenregionalpolitikbostadsproduktionräntestöd