Senast publicerat 18-01-2023 17:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 12/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanNatalia HärkinStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.12.2022
Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

handelkonsumenterframtidnäringslivsysselsättningspolitikskattepolitiknäthandelglobaliseringregionalpolitikförsörjningsberedskapklimatförändringarkonkurrenskraft