Senast publicerat 03-02-2023 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 13/2022 rd

Statsrådets redogörelse för rättsvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum17.11.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandeavdelningschefTapio LaamanenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Ärendet remitterades till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rättsvårddomstolaråklagareutsökningrättshjälpresurserprocesserBrottspåföljdsmyndighetenRättsregistercentralen