Senast publicerat 01-02-2023 11:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum01.12.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådAnnika NaskilaStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

02.12.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.12.2022
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2022.

Enda behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 14/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.12.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

15.12.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.12.2022
Behandlingen avslutad09.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

militärt samarbetekrishanteringsäkerhet och trygghetutbildningmilitär utbildninginternationellt samarbeteIrakNatoFörenta nationerna