Senast publicerat 15-08-2017 15:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2016 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum03.03.2016FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådTheresa Zitting Statsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

04.03.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, somförsvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016.

Enda behandlingen

14.04.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.04.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.04.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.03.2016
Behandlingen avslutad31.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

IrakISILsäkerhetkrishanteringutbildningFörenta nationerna