Senast publicerat 05-10-2020 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum07.10.2019FöredragandeFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019.

Bordläggning av betänkandet

22.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019.

Enda behandlingen

26.11.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.11.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

16.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

16.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

17.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

23.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

23.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

24.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

25.10.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

05.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

05.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

06.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad22.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomiekonomisk politikstatsekonomikommunal ekonomioffentligrättsliga samfund