Senast publicerat 05-04-2017 13:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2016 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum14.04.2016FöredragandeFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu Mäkinen Statsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

19.04.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 13.5.2016.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2016.

Enda behandlingen

22.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

23.06.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

23.06.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.06.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2016
Behandlingen avslutad14.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomistabiliseringsmekanismerrambudgetekonomisk politikfinanspolitikstatsekonomisamhällsekonomi